*Vid köp av varor från webbutiken KiVa Shop (i fortsättningen servicegivaren) godkänner du villkoren och förbinder dig att följa dessa villkor.

Kontaktuppgifter till servicegivaren vid webbutiken KiVa Shop:

Psykologi / KiVa Skola
Institutionen för beteendevetenskaper och filosofi
20014 ÅBO UNIVERSITET
shop(at)kivakoulu.fi
FO-nummer 0245896-3

Servicegivaren förbehåller sig rätten att ändra leveransvillkoren. Kunden bör före sin beställning bekanta sig med de leveransvillkor som gäller.

Beställningar från webbutiken levereras endast inom Finland.

Konsumentprisen innehåller mervärdesskatt (moms). Endast förändringar som är oberoende av servicegivaren. så som förändringar i priset på råmaterial, moms, valutakurser eller övriga officiella avgifter, kan höja priset på varorna.

Till priset tillkommer porto och leveranskostnader. Den minsta möjliga kostnaden för porto och leverans är 4,00 euro.

Betalningssätt

Du kan betala din beställning via faktura. Då vi mottagit din beställning skickas en bekräftelse på beställning till din e-postadress.

Leveranssätt

Vi levererar beställningar inom Finland. Den normala leveranstiden är ca 3–5 vardagar. Din beställning skickas antingen som brev eller paket. Brev levereras som normalt ända fram. Vid paketleveranser skickar posten en avi åt dig, varpå du kan hämta paketet från ditt postkontor.

Du får ditt paket via Posten ungefär en vecka efter att du har gjort din beställning. Om du i samband med beställningen har uppgett ditt mobiltelefonnummer får du ett textmeddelande innan leveransen anländer. I meddelandet nämns tidpunkten då din beställning anländer samt den plats dit försändelsen kommer. Spara textmeddelandet i din telefon. Du kan lösa ut din beställning mot Postens försändelsekod (JJFI…), som finns i textmeddelandet. Kom ihåg att ta identitetsbevis med dig då du löser ut ditt paket. Med hjälp av Postens försändelsekod som finns i textmeddelandet kan du också följa med försändelsen via Postens nättjänst på adressen www.posti.fi/svenska/paket/

Om du inte vill uppge ditt mobiltelefonnummer skickar ditt eget postkontor en avi åt dig då ditt paket har anlänt till posten. Du kan avhämta ditt paket vid det postkontor som nämns i meddelandet.

De största postkontoren håller öppet vardagar t.o.m. kl. 20, de största postombuden även under veckosluten. Kontrollera öppethållningstiderna vid ditt eget postkontor. Posten förvarar ditt paket 14 dagar från det datum då försändelsen har anlänt. Efter detta returneras försändelsen till servicegivaren.

Returrätt

Du har 14 dagars full bytes- och returrätt på de varor som du köpt från webbutiken. Den vara som du återlämnar måste vara oanvänd. Om du betalat varorna med kreditkort återbetalas summan till kreditkortskontot. De återlämnade varor som fakturerats återbetalas till betalarens konto. Kom ihåg att kontrollera återbetalningen i ditt kontoutdrag.

Gör så här om du vill byta eller återlämna en vara:

  1. Packa varan noggrant så att den inte skadas under transporten.
  2. Returnera varan i dess originalförpackning om möjligt. Lämna in paketet på posten och sänd det som kundretur utan porto. Gör likadant om du returnerar varan per brev och inte vill betala brevets porto.
  3. Skicka paketet/brevet till
    Psykologi / KiVa Skola
    Institutionen för beteendevetenskaper och filosofi
    20014 ÅBO UNIVERSITET

Den vara som du återlämnar bör vara i sådant skick att servicegivaren om den så önskar kan sälja varan på nytt.

Sekretesskydd/Personuppgifter

KiVa Skola-projektet är ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som du som kund ger oss. Dina personuppgifter hanteras av KiVa Skolas byråsekreterare. Dina personuppgifter används för varuleverans och för att administrera kundkontakter. Personuppgifterna används inte för direktreklam.

Att vara kund hos KiVa Shop

Kundrelationen med servicegivaren påbörjas då du beställer de varor som vi säljer. Kundrelationen upphör en viss tid efter det att du avslutat din beställning av varor från webbutiken. Om kunden i missbrukssyfte använder sig av en annan persons uppgifter, eller på något annat sätt skadar servicegivaren, kan servicegivaren i fortsättningen vägra godkänna denna persons beställningar (köpförbud).

Köpförbudet kan verkställas t.ex. om kunden återkommande låter bli att lösa ut de varor som denna beställt, missbrukar servicegivarens erbjudanden eller prenumerationsförmåner, eller regelbundet i kundservicesituationer handlar på ett sätt som sårar servicegivarens personal eller försvårar dess arbete. Personer under förmyndarskap kan inte göra beställningar från servicegivarens webbutik.

Force Majeure

Servicegivaren ansvarar inte för förseningar som orsakats av force majeure, eller för indirekta skador som uppkommit som följd av varans felaktiga skick eller fördröjd leverans.

Sevicegivaren är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud, onormal nedgång i marknaden etc.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i webbutiken.